no comments

Những Điều Bí Ẩn Về Huyền Không Học Trong Phong Thủy Ít Ai Biết

Hôm nay cổng thông tin của chúng tôi xin giới thiệu đến đọc giả huyền không học trong phong thủy mà ít ai biết. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Huyền không học trong phong thủy- Tam ban quái

Tam ban quái là các bộ 3 số liên tiếp: Nhất Nhị Tam, Nhị Tam Tứ, Tam Tứ Ngũ, Tứ Ngũ Lục, Ngũ Lục Thất, Lục Thất Bát, Thất Bát Cửu, Bát Cửu Nhất.

Sau đây là vài loại Tam Ban Quái:

 1. Các sao Tọa và Hướng của các cung tọa và hướng hợp thành 2 cặp số của Tam Ban Quái. Thí dụ: Vận 1, nhà tọa Tý, hướng Sửu có Tọa là Nhị-hắc và Hướng là Cửu-tử nơi cung tọa là Khảm; và Tọa và Hướng cùng là Nhất-bạch nơi cung hướng là Ly. Cả 4 số này hợp lại với nhau thành 2 cặp số (9, 1, 2).
 2. Các sao Tọa và Hướng của mổi cặp cung tọa và hướng có các số cung hợp với nhau thành một cặp số sinh thành của Hà đồ như là (1, 6), (2, 7), (3, 8) và (4, 9). Cả 4 sao của các cặp cung này hợp lại thành 2 cặp số Tam Bam Quái như thí dụ trên.
 3. Cả 4 sao Tọa và hướng của mổi cặp cung đối xứng nhau qua Trung-cung hợp nhau thành 2 cặp số Tam Ban Quái.

Các Tam ban quái này thích hợp vận dụng cho 2 thầ n Linh và Chính. Thí dụ: Vậ n 1, sơn Tý hướng Ngọ. Vì là vận 1 nên Chính thần ở tại cung Khảm 1 còn Linh thần ở tại cung đối chiếu qua Trung-cung là cung Ly 9. Nơi cung tọa là cung Khảm (Tý nằm trong cung Khảm) có phi tinh c ủa Tọa và Hướng là 2 (Nhị-hắc) và 9 (Cửu-tử) trong khi ở cung hướng là cung Ly (Ngọ nằm trong cung Ly) có phi tinh là 1 (Nhất-bạch) và 1 (Nhấ t-bạch). Bốn phi tinh ở 2 cung t ọa và hướ ng hợ p thành quẻ Tam ban quái là Cửu Nhấ t Nhị (9, 1, 2). Quẻ Tam ban này có thể thông khí 3 vận Cửu, Nhất và Nhị. Một vận vượng thì 2 vận kia đều vượng.

2. Huyền không học trong phong thủy- Thất tinh đã kiếp

Phụ mẩu Tam ban quái, còn gọi là Thất Tinh Đã Kiếp. Thất tinh là mổi bộ quẻ 3 số (dựa theo Hướng hay Tọa) đều nằm ở 2 đầu và giữa của 7 sao liên tục như quẻ Tam-ban 2, 5, 8 nằ m trong chuổi sao từ 2 đến 8 với sao số 5 nằm ở giửa chuổi số này. Ðả kiếp là cướp đoạt khí của tương lai. Nói cách khác thì đây là các bộ 3 số cách khoảng nhau là 3: Nhất Tứ Thất, Nhị Ngũ Bát hay Tam Lục Cửu.

Có 2 nhóm cung chính hợp thành Thất Tinh Đả Kiếp:

 1. Càn, Ly và Chấn. Nhóm này thường được gọi là nhóm cung Ly. Thất Tinh Đã Kiếp hợp thành ở nhóm này được gọi là Chân Đả Kiếp tức là Đả kiếp thật.
 1. Đoài, Khảm và Tốn. nhóm này thường được gọi là nhóm cung Khảm. Thất Tinh Đả Kiếp hợp thành bởi nhóm này gọi là Giả Đả Kiếp tức là Đả Kiếp giả.

Chân Đả Kiếp là nhóm lúc nào cũng có hiệu quả thực sự trong khi Gi ả Đả Kiếp chỉ có thể có hiệu quả khi có ít nhứt là một nhóm sao khác nhau của các cung Tốn, Càn và Trung- cung hợp thành một bộ số Thấ t Tinh Đả Kiếp. Như vận 5, tọa Mảo, hướng Dậu, bộ số (2, 5, 8) được tạo thành bởi các cung này.

Khi các cung Ly với Càn Chấ n, Khảm với Tốn Ðoài đề u có Ph ụ mẫu Tam ban quái tới thì gọi là đồng liệt. Như Hướng ở cung Ly có Nhất-bạch, ở cung Càn có Tứ-lục và ở cung Chấn có Thất-xích chứ không phả i ở mổi cung Ly, Càn, Chấn đều phải có Vận, Tọa và Hướng t ạo thành Phụ mẫu Tam ban quái. Loạ i quẻ này lấy hợp số sinh thành của tọa và hướng của các cung Ly và Khảm làm cơ sở. Như Nhất Tứ Thất là khí của vận 1, 4 và 7 thông nhau nên đương vận có thể rút mượn khí của 2 vận kia để dùng trước…

Điều cần biết là vị trí của các số trong mổi nhóm cung định chiề u quay của khí trong nhóm này chẳn hạ n như các sao Tọa của nhóm Khảm là Đoài, Khảm và Tốn có các c ủa Tọa số sấp theo thứ tự là (1, 4, 7) cho biết chiều quay của khí trong nhóm này là ngượ c chiề u kim đồng hồ. Chiều quay của khí trong nhóm Ly dựa theo Hướng cũng là ngược chiều kim đồng hồ. Hai chiều khí này phải ngượ c với nhau để có thể được coi là đồng liệt. Như vậy trường hợp trên đây không được coi như có được 2 bộ số Thất Tinh Đả Kiếp.

==> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Bật Mí Cho Đọc Giả Phương Pháp Bày Phong Thủy Giúp Gia Chủ Đón Nhiều Tài Lộc Thông Qua Những Mẫu Thiết Kế Phòng Khách Biệt Thự!

Ngoài ra, trừ trường hợp Tam Ban Xảo Quái, những điều kiện sau đây cũng cần có:

 1. Vượng khí của Tọa phải ở cung tọa hay vượng khí của Hướng phải ở cung hướng.
 2. Ngũ-hành trong các cung đều phải sửa đổi cho tốt.
 3. Kỵ Sơn và thủy cũng cần phải giải quyết cho thỏa đáng ở các nơi cần thiết.
 4. Vị thế Loan-đầu phải không kỵ hay được an bày để không kỵ.
 5. Và không bị Tù tức là vượng tinh của hướng không được nằm trong Trung-cung. Hậu quả có thể vô cùng xấu nếu các điều kiện trên không đuợc toàn chỉnh.

Sau đây là một vài loại Thất Tinh Đả Kiếp khác:

 • Các sao Tọa và Hướng của các cung tọa và hướng hợp thành 2 cặp số của Thất Tinh Đả Kiếp.
 • Các sao Tọa và Hướng của mổi cặp cung tọa và hướng có các số cung hợp với nhau thành một cặp số sinh thành của Hà đồ như là (1, 6), (2, 7), (3, 8) và (4, 9). Cả 4 sao của các cặp cung này hợp lại thành 2 cặp số Thất Tinh Đả Kiếp như thí dụ trên.
 • Cả 4 sao Tọa và hướng của mổi cặp cung đối xứng nhau qua Trung-cung hợp nhau thành 2 cặp số Thất Tinh Đả Kiếp.

Ngoài ra còn có trường hợp Toàn bàn Thất Tinh Đả Kiế p mà người ta còn gọi là Tam-Ban Xảo-quái. Đó là các sao Vận, Tọa và Hướ ng trong mổi cung hợp thành các bộ số Thất-Tinh Đả-kiếp. Trường hợp này chỉ cần có thêm các điều kiện:

 1. Ngũ-hành trong các cung đều phải sửa đổi cho tốt.
 2. Kỵ Sơn và thủy cũng cần phải giải quyết cho thỏa đáng ở các nơi cần thiết.
 3. Vị thế Loan-đầu phải không kỵ hay được an bày để không kỵ.
 4. Và không bị Tù tức là vượng tinh của hướng không được nằm trong Trung-cung.

Điều quan trọng cầ n chú ý là các phép mượ n khí làm khí trong nhà được đưa lên rất cao nên có thể đưa tất cả các điều t ốt xấu lên cao độ khiến cho rất thịnh vượ ng hoặc r ất suy bại tùy theo tình trạng phong-thủy tốt xấu. Như vậ y, khi Ngũ-hành của sao và cung kỵ nhau, kỵ thủy và kỵ sơn, ta vẫn phải tìm cách giải cho thỏa đáng để triệt tiêu cho bằng hết tất cả chuyện xấu.

Sau đây là giảng giải rỏ hơn về Phụ mẫu Tam ban quái:

Cung Càn là Thiên-môn, cung Tốn là Ðịa-hộ là 2 cung quan trọng trong phép đả kiếp. Trong trường hợp vượng tinh đáo hướng:

 • Phi tinh ở cung Càn và cung Ly tương hợp với cung Chấn thành Phụ mẫu Tam ban quái gọi là chân đả kiếp. Tức là chân hợp thì tự phát vì lệnh tinh ở đầu hướng.
 • Phi tinh ở cung Tốn và cung Khảm tương hợp với cung Ðoài thành Phụ mẫu Tam ban quái gọi là giả đả kiếp. Tức là giả hợp.

Số ở Trung-cung là số sinh (còn gọi là số lập cực), trong khi số thành là:

 • số ở cung Khảm trong các vận 1, 2, 3, 4 và
 • số ở cung Ly trong các vận 6, 7, 8, 9.

Hợp số sinh thành là số sinh hợp với số thành tạo thành một trong các cặp sau đây:

 • Nhất Lục (cùng họ),
 • Nhị Thất (đồng đạo),
 • Tam Bát (bạn bè),
 • Tứ Cửu (bằng hửu)

3. Huyền không học trong phong thủy- Hợp số sinh thành

Vì các sao ở Trung-cung là các sao khởi đầu để bày tinh bàn, nên các sao này là các số Sinh. Các số

Thành là:

 1. Các số sao trong cung Khảm khi vận nhà là 1, 2, 3 và 4. Đây là vì trong các vận này, sao Vận ở Trung-cung và ở cung Khảm lúc nào cũng tạo thành một cặp số sinh thành.
 2. Các số sao trong cung Ly khi vận nhà là 6, 7, 8 và 9. Đây là vì trong các vận này, sao Vận ở Trung-cung và ở cung Ly lúc nào cũng tạo thành một cặp số sinh thành.

Hợp số Sinh Thành được tạo thành khi 2 số này hợp lại thành một trong các cặp số của Hà-đồ với điều kiện là các sao vượng phải nằm trong cung hướng.

Sau đây là một vài điểm quan trọng cần biết thêm:

 1. Nếu Trung-cung hợp với cung tọa và cũng hợp với cung hướng, chẳn hạn như cùng loại sao của mổi cặp cung này hợp nhau lại thành cặp số Hà-đồ, hay thành tổng số 10, hay khác loại sao của cả 3 cung này hợp nhau thành cặp 3 số lien tục hay cặp 3 số của Thất tinh Đả-kiếp; các cung này coi như thong khí với nhau.
 2. Trường hợp cung hướng có sao Tọa và sao Hướng giống nhau, cặp số Thất Tinh Đả-Kiếp được tạo thành. Khi sao giống nhau ở cung hướng là:
  1. Nhất-bạch, hay Tứ-lục hay Thất-xích thì tạo được bộ số (1, 4, 7).
  2. Nhị-hắc, hay Ngũ-hoàng hay Bát-bạch thì tạo được bộ số (2, 5, 8).
  3. Tam-bích, hay Lục-bạch hay Cửu-tử thì tạo được bộ số (3, 6, 9)

Số của cung hướng có thể hợp với số của 2 cung khác thành cặp số Thất Tinh Đả-Kiếp. Cả 3 cung này là các cung có chung bộ số Thất-tinh Đả-kiếp.

Trên đây là một số thông tin từ chúng tôi về huyền không học trong phong thủy. Hy vọng những gợi ý trên sẽ phần nào giúp ích được cho bạn.

 

Phản hồi